Walka

EWANGELIA – (Mk 1,21-28)
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Świat nienawidzi pustki.

Gdy jedno przemija, drugie przychodzi.

*

Życie nie zna pustki.

Gdy jedno umiera, drugie się rodzi.

*

Serce nie toleruje pustki.

Gdy miłość się wyprowadzi, serce szuka nowego lokalu.

*

Bóg i szatan rywalizują o duszę człowieka.

*

Bóg z miłości.

Szatan z nienawiści.

*

Toczy się walka, o życie wieczne.

Lub wieczne potępienie.

*

Na tym polega chrześcijaństwo.

Na otwieraniu drzwi Bogu.  

*

Na tym polega życie.

By właściwe drzwi, właściwym ludziom otwierać.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.