Wariacje woli i uczuć – (Łk 6, 36-38)

Buduj swoje kombinacje i wariacje tak…


EWANGELIA – (Łk 6, 36-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.


 

 

Pracujemy nad charakterem.

Trenujemy nasze duchowe oblicze.

 

Dziś rzecz o woli i uczuciach.

 

Można wyodrębnić jedenaście aktów woli.

I jedenaście różnych uczuć, analogicznych do woli.

 

Z tego dwa są zasadnicze i dziewięć pochodnych.

 

Stosunek woli do poznanego dobra to miłość.

Stosunek woli do poznanego zła to nienawiść.

 

Podobnie ma się rzecz z napotkanymi rzeczami.

 

Stosunek woli do przedmiotów sobie miłych, to upodobanie.

Stosunek woli do przedmiotów sobie niemiłych, to niechęć.

 

Wszystkie inne to są akty pochodne od tych dwóch.

 

W stosunku do dobra:

 

Pragnienie (pożądanie).

Nadzieja (otucha).

Rozpacz (zniechęcenie).

Radość (zadowolenie, przyjemność, rozkosz).

 

W stosunku do zła:

Wstręt (odraza).

Odwaga (śmiałość).

Obawa (lęk).

Gniew (gniew).

Smutek (ból, cierpienie).

 

 

Z tych wszystkich wymienionych aktów, życie buduje niezliczone kombinacje.

 

Na przykład:

Zazdrość = pragnienie (pożądanie) jakiegoś przedmiotu + (upodobanie),

a zarazem nienawiść do osoby, która ten przedmiot posiada (niechęć).

 

W nawiasach znajdują się nazwy uczuć, analogiczne do woli.

Buduj swoje kombinacje i wariacje, woli i uczuć.

Buduj tak by okazywać miłosierdzie jak Bóg Ojciec.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.