Warsztat małżeński – (Mk 10,2-12)

„Co Bóg złączył…”


EWANGELIA (Mk 10,2-12)

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: „Co wam nakazał Mojżesz?”
Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg «stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem». A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.


 

 

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.”

 

Dziadku… – zagadnął wnuczek.

Powiedz mi, jak udało się wam z babcią wytrzymać razem 50 lat?

Gdy tymczasem moi rodzice rozeszli się po 5 latach.

 

Widzisz wnuczuś… – odrzekł dziadek.

Ja z babcią jesteśmy z czasów, w których jak się coś zepsuło, to się naprawiało.

A teraz, jak się coś zepsuje, to się wymienia na nowe. Ot cała tajemnica.

 

Zbuduj w sobie warsztat miłości, modlitwy, szacunku.

Będziesz w nim nieprzerwanie, niewyczerpanie, konserwował i naprawiał.

Tak, nic miłości twojej nie rozdzieli i trwać będzie niepokonanie.

 

 

  • DeNews
  • 1830
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.