Warto być dobrym – (Łk 6, 36-38)

Odmierzą taką miarą…


EWANGELIA (Łk 6, 36-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.


 

 

Bądź dobry.

Dobroć wraca.

 

Bądź miłosierny.

A doświadczysz miłosierdzia.

 

Bądź ofiarny.

A i do ciebie wyciągną pomocną dłoń.

 

Odmierzą taką miarą, jaką wy mierzycie.

Oddadzą miarą dobrą, ubitą i utrzęsioną.

 

Wszystko wraca stokrotnie.

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.