Ciasne drzwi nadziei – (Łk 13,22-30)

Bo są gdzieś ciasne drzwi zbawienia…


EWANGELIA  (Łk 13,22-30)

Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: «Panie, otwórz nam»; lecz On wam odpowie: «Nie wiem, skąd jesteście». Wtedy zaczniecie mówić: «Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś». Lecz On rzecze: «Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości». Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.


 

 

To jest za trudne.

Tu jest zbyt wymagająco.

Tam jest za wysoka poprzeczka.

 

I tak odchodzi człowiek zniechęcony trudnościami.

 

Bo dziś, ma być lekko i przyjemnie.

Bo dziś, uczeń ma dostać piątkę za nic.

Bo dziś, gdy są kłopoty to człowiek ucieka.

 

I tak szerokimi drzwiami wchodzą niedouczeni i wyhodowani, a nie wychowani.

 

Lecz gdzieś podobno jest dobry fachowiec, lekarz, prawnik, ksiądz…

Co się sumiennie uczył i zna się na rzeczy i pomóc potrafi.

Co dobre otrzymał wychowanie i wie co to znaczy służyć.

 

Bo są gdzieś ciasne drzwi zbawienia, którymi wchodzą nieliczni i dlatego jest nadzieja.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • DeNews
  • 1150
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.