Ważne i ważniejsze sprawy – (Mk 2,23-28)

Tylko czasem, są ważniejsze sprawy…

 


EWANGELIA (Mk 2,23-28)
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom. I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.

denews_logo1


 

 

Zrywali kłosy.

Jedli chleby pokładne.

Spożywali mięso w piątek.

Odłożyli post na inny wielki post.

 

Prawo.

Przepisy.

Tradycja.

 

To wszystko ważne.

Tylko czasem, są ważniejsze sprawy.

 

Jakie?

 

Miłość, dobrze ci podpowie.

 

A gdy nie jesteś pewien?

 

Trzymaj się.

Prawa, przepisów i tradycji.

 

One cię ocalą.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.