Weź udział – (Mt 12,38-42)

Wystarczy przychodzić i…


EWANGELIA – (Mt 12,38-42)
Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.


 

 

Podstępni i wiarołomni.

 

Nie wchodź z nimi w dialog.

Takim nigdy nie dogodzisz.

 

Każdy ma prawo dać to, co chce.

 

Bóg daje Swoje łaski.

Obdarza błogosławieństwem.

 

Cierpiał i umarł dla mnie i dla ciebie.

Dał nam znak zmartwychwstania.

 

Przychodzi do nas w sakramentach

Karmi nas w Eucharystii.

 

To wszystko przekłada się na dobre życie.

Wystarczy tylko przychodzić i brać udział.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.