Wiara w praktyce

EWANGELIA – (Mt 23, 13-22)
Jezus przemówił tymi słowami: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: „Kto by przysiągł na przybytek, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą”. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: „Kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą”. Ślepcy! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada”.

Mówią, że wiara uskrzydla.

To, dlaczego czynimy kogoś winnym piekła.

*

Gdy, ktoś przychodzi do Ciebie.

Niech odejdzie podniesiony na duchu.

*

Gdy ktoś zawini przeciw Tobie.

Niech odejdzie z przebaczeniem.

*

Gdy ktoś przychodzi w grzechach.

Niech odejdzie rozgrzeszony.

*

Gdy ktoś przychodzi z żalem.

Niech odejdzie wysłuchany.

*

Gdy ktoś przychodzi z bólem.

Niech odejdzie pocieszony.

*

Gdy ktoś przychodzi poplątany.

Niech odejdzie z jednym supełkiem mniej.

*

To się nazywa wiara w praktyce.

*

Teorie jak być powinno…

Dziękuję, za stary już jestem.

*

Za stary, by marnować czas.

Na naginanie ludzi do paragrafów.

*

I zawsze młody, by chwytać czas.

By jeszcze raz uwierzyć Bogu i pokochać ludzi.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.