Wieczność zaczyna się punktualnie – (Łk 14,15-24)

Zdarzyło ci się kiedyś spóźnić?…


 EWANGELIA  (Łk 14,15-24)

Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do Niego: „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym”. Jezus mu odpowiedział: „Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: «Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe». Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: «Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego». Drugi rzekł: «Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego». Jeszcze inny rzekł: «Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść». Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: «Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych». Sługa oznajmił: «Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce». Na to pan rzekł do sługi: «Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadani wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty»”.


 

 

Czy zdarzyło ci się przyjść kiedyś za wcześnie?

Wtedy raczej nic złego się nie stało.

 

Czy zdarzyło ci się kiedyś spóźnić?

Wtedy mogło być już niewesoło.

 

Bo jeśli spóźniłeś się na pociąg,

A on odjechał punktualnie?

 

Bo jeśli spóźniłeś się do kina,

A tym razem nie było reklam?

 

Bo jeśli spóźniłeś się z życzeniami dla żony,

Bo w tym roku wyjątkowo pomyliłeś daty?

 

Pociąg złapiesz inny.

Seans zagrają o innej godzinie.

Żona, wybaczy i przyjmie kwiaty dzień później.

 

Lecz życia nie będzie drugiego.

Śmierć nie zapuka drugi raz.

Wieczność rozpocznie się punktualnie.

 

 

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.