Wielki Czwartek – (J 13,1-15)

Wszystko zaczyna się wypełniać…

 


EWANGELIA (J 13,1-15)
Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

logo do teks


 

Wielki Poniedziałek.

Namaszczenie olejkiem i zapowiedź śmierci.

 

Wielki Wtorek.

Zapowiedź zdrady i zaparcia się Piotra.

 

Wielka Środa.

Przygotowania do Paschy.

 

Wielki Czwartek.

 

Wszystko, co zapowiedziane zaczyna się wypełniać.

Uczniowie zasiadają do pierwszej Eucharystii.

 

Bierzcie i jedzcie.

Bierzcie i pijcie.

To czyńcie na Moją pamiątkę.

 

Czynimy to każdego dnia.

Gdy kapłan bierze chleb i wino w swoje dłonie.

 

Przepasał się prześcieradłem.

Umywał nogi apostołom.

Czyńcie tak sobie nawzajem.

 

Czynimy to każdego dnia.

Gdy z miłością podchodzimy do drugiego człowieka.

 

 

Żyć Wielkim Czwartkiem.

To żyć Eucharystią.

To żyć miłością.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.