Wielki Po(s)t – (Mt 6, 1-6. 16-18)

Każdego dnia w Wielkim Poście, znajdziesz tu…


EWANGELIA (Mt 6, 1-6. 16-18)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.


 

 

Wielki Post.

Wielki Pot.

 

Jedna literka.

Wielka różnica.

 

Świat rozumie Wielki Pot.

 

Chłopak biega na bieżni.

Dziewczyna chodzi na fitness.

 

Chłopak rzeźbi muskuły.

Dziewczyna udoskonala sylwetkę.

 

Szczegółowo rozpisana dieta.

Szczegółowo rozpisany trening.

 

Wielki Pot, ocierają ręcznikiem.

 

 

Wielki Post, to rozumie dusza.

 

Chłopak podejmuje wyrzeczenia.

Dziewczyna chodzi na adorację.

 

Chłopak odmawia dziesiątkę różańca.

Dziewczyna sięga po duchową książkę.

 

Szczegółowo rozpisana dieta postna.

Szczegółowo rozpisany trening ducha.

 

Wielki Pot spływa po duszy.

 

 

Kapłan posypał głowę popiołem.

I jesteś na starcie Wielkiego Po(s)tu.

 

Każdego dnia, znajdziesz tu trening.

Teorię i praktykę, jak rzeźbić swoją duszę.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.