Więzy – (Mt 12,46-50)

Więzy krwi…


EWANGELIA (Mt 12,46-50)

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: „Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”.
Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.


 

 

Kto jest mi matką i braćmi moimi?

 

Więzy krwi to jedna sprawa.

 

Lecz nie tylko więzy krwi się liczą.

 

Więzy miłości.

I powstaje nowa rodzina.

 

Więzy przyjaźni.

I poszerza się krąg bliskich.

 

Więzy wiary.

I tworzymy wspólnotę z Bogiem.

 

Oto kręgi, które zatacza nasza ludzka rodzina.

 

Pielęgnuj te więzi.

I gdy nawet będziesz sam.

To nigdy nie będziesz samotny.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.