Właściwe słowa – (Mt 6,7-15)

Nie gadaj dużo na modlitwie…

 


EWANGELIA (Mt 6,7-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.

 


 

 

 

Kto jest twoi ojcem?

Kto jest twoją matką?

 

Jakie to ważne by wiedzieć:

Kto jest mój i czyj ja jestem.

 

Jesteś dzieckiem Boga.

Możesz wołać do Niego Ojcze.

 

Gdy masz dobrą relację z Ojcem.

Wielu upadków unikniesz w życiu.

 

Jak szybko wstaniesz na nogi,

Gdy pobiegniesz w ramiona Ojca.

 

Nie gadaj dużo na modlitwie.

Mów mało, ale właściwe słowa.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.