Wybory – (J 10,22-30)

Na rozstaju swoich życiowych dróg…

 


EWANGELIA (J 10,22-30)
Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

logo do teks


 

 

„Kim jest Jezus?”

 

Widzą znaki.

Słyszą słowa.

Rozmawiają z Nim.

 

Lecz wszystko jest inne.

Inne niż oczekiwali.

 

Na rozstaju życiowych dróg.

Muszą więc dokonać wyboru.

 

Na rozstaju swoich życiowych dróg.

I ty musisz dokonać wyboru.

 

Nie odpowiem ci na pytanie:

„Kim jest Jezus?”

 

Ty sam musisz sobie nie odpowiedzieć.

Odpowiedzieć i dokonać wyboru.

 

Dokonać wyboru.

I wziąć odpowiedzialność.

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.