Dobre wychowanie – (J 8,31-42)

Trwać w nauce Jezusa, to nic innego…


EWANGELIA – (J 8,31-42)
Jezus powiedział do żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.


 

 

Treningowi charakteru.

Treningowi duchowego oblicza.

 

Przychodzi z pomocą, dobre wychowanie.

 

Można je podzielić na dwie grupy:

 

  1. Zewnętrzne formy zwyczajowe.

Moc ich pochodzi ze społecznej umowy.

Nie mają głębszego znaczenia etycznego.

Np.: Ryb nie kroimy nożem itp.

 

  1. Normy wypływające z doświadczenia i znajomości natury.

Oparte są na przesłankach etycznych.

I porządkują współżycie ludzi z sobą.

Np.: Ideą przewodnia jest tu, miłość bliźniego.

 

Społeczeństwa, dobre wychowanie praktykują od wieków.

Nie z przymusu czy umowy, ale dlatego, że rozumu tak podpowiada.

 

Kultura duszy polega na tym, że:

 

Człowieka nasiąka tymi normami i stają się drugą naturą.

Kieruje się nimi nawet wtedy, kiedy nikt tego nie widzi.

 

Tym różni się dobre wychowanie od wytresowania.

 

„Jeżeli będziecie trwać w nauce Mojej.

Będziecie prawdziwie uczniami moimi.”

 

Trwać w nauce, to nic innego jak nią nasiąknąć.

Tak, że staje się naszą drugą naturą.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.