Wygadani tego nie załatwią – (Mt 7,21.24-27)

My mówimy…


EWANGELIA  (Mt 7,21.24-27)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.


 

 

My mówimy: „Panie, Panie”.

 

Mówimy: „Ojcze nasz”.

Mówimy: „O Boże”.

Mówimy: „O Jezu”.

 

I jeśli nawet nam się to wymknęło.

To tylko pokazuje, że Bóg jest w sercu naszym.

 

Że to, do Niego wzdychamy.

Że to, Jego przyzywamy.

Że to, do Niego się uciekamy.

 

I wszystkim nam to się zdarza.

I to jest piękne, taki akt strzelisty.

 

Lecz do Królestwa Bożego nie wchodzą wygadani.

Do Królestwa wchodzą ci, co słuchają i wypełniają Słowo Boga.

Bo z samych twoich pustych słów, zostaną tylko strzępki.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.