Wyjdź na drogę – (Łk 8,1-3)

Wyjdź z ego…


EWANGELIA (Łk 8,1-3)
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

 

denews_logo


 

 

Chrystus wyszedł.

Ruszył w podróż.

 

Przez miasta i wioski.

Przez serce i duszę.

 

Do starych i młodych.

Do chorych i zdrowych.

 

Z ludźmi i do ludzi.

Z wiarą i miłością.

 

Nie siedź w domu.

Nie zamykaj się w sobie.

 

Wyjdź z ego.

Wyjdź na drogę.

 

Szukaj ludzi.

Szukaj Boga.

 

A znajdziesz siebie.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.