Wypij dziś jedną lampkę – (J 20,2-8)

Wypowiedział wtedy słowa…


EWANGELIA  (J 20,2-8)

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.


 

 

Uczeń, którego miłował Chrystus to św. Jan.

To Apostoł i Ewangelista.

Dziś Go wspominamy.

 

Cesarz Domicjan zażądał od Jana świadectwa.

Świadectwa prawdziwości głoszonej Ewangelii.

Jan stając przed nim i jego dworzanami poprosił o zatruty napój.

 

Wypowiedział wtedy słowa: „W imię Twoje, Chryste, piję ten napój.

Ty uczyń go słodkim i truciznę zmieszaj z Twoim Duchem i uczyń go napojem życia”.

I na ich oczach wypił zatruty napój i nic mu się nie stało.

 

Na pamiątkę tego wydarzenia, dziś święcimy wino.

I prosimy Boga, by uwolnił nas od wszelkiej trucizny.

A truciznę nienawiść zamienił w miłość, do której nawoływał Jan.

 

Wypij dziś lampkę dobrego wina, wspominając św. Jana i czytając Jego Ewangelię.

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.