Wyrazista rzeczywistość – (Łk 9,18-22)

Nie będę tego próbował…


EWANGELIA  (Łk 9,18-22)

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.


 

 

Nie będę tego próbował.

Żadna argumentacja nie przekona.

 

Że Chrystus jest Bogiem.

I człowiekiem zarazem.

 

Dlatego tak trudno uzasadnić swoją wiarę.

Tak jak trudno uzasadnić miłość.

 

Wszystko będzie tylko analogią.

Bladym słowem, wyrazistej rzeczywistości w sercu.

 

Powiem tylko, są ludzie, których kocham.

I jest Bóg, Syn Człowieczy, któremu wierzę.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.