Wyskocz z kolein

EWANGELIA – (Mk 6, 1-6)
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Mieszkasz z nim pod jednym dachem.

To już dwadzieścia pięć lat.

I myślisz sobie, że już cię nie zaskoczy.

I tak jedziesz wypracowanymi schematami.

*

Gdy uważasz, że nie da się czegoś zrobić.

Wtedy przychodzi ktoś.

Kto nie wie, że się nie da.

I robi to.

*

Klękasz do modlitwy i prosisz, by Bóg ci pomógł.

A tu nic się nie dzieje i wtedy klęka ktoś obok.

Nic nie mówi, nie ma już siły, nie prosi o pomoc.

Wszystkich i wszystko oddaje Bogu i wtedy się dzieje.

*

Schematy zabijają.

*

Wyskocz z kolein relacji.

Uwierz, że ktoś cię pokochał.

*

Wyskocz z kolein wiary.

Uwierz, że masz bożą godność.

*

Wyskocz z kolein życia.

I rób nowe rzeczy, odwiedzaj nowe miejsca.

*

Otwartość uskrzydla.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.