Wystarczy ją pochwycić – (Mt 9,9-13)

Wie wszystko…

 


EWANGELIA (Mt 9,9-13)
Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.


 

 

Bóg znał serce Mateusza.

Grzech, pazerność, złodziejstwo.

 

Lecz była w nim szczypta prawdy.

Prawdy o sobie, która wołała miłosierdzia.

 

Dostrzegł nią Chrystus.

Uchwycił się jej z całych sił.

 

Powołał, zaufał, dał zadanie.

Mateusz z radością zaufał Jezusowi.

 

Bóg zna twoje serce.

Wie wszystko.

 

Nawet to, z czego ty sam nie zdajesz sobie sprawy.

Dostrzega to co dobre i piękne, i tego się chwyta.

 

Wyciąga rękę do ciebie.

Wystarczy ją pochwycić.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.