Wystarczy otworzyć

EWANGELIA – (Łk 1, 67-79)

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc:

«Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi, Dawida:

Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze –
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów,

dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by oświecić tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

Na koniec adwentu zabrał głos.

Zabrał głos Zachariasz i prorokował.

*

Bóg nawiedził swój lud.

Wypełnia się przysięga złożona Abrahamowi.

Jan będzie prorokiem Najwyższego.

On oświeci nasze umysły i serca.

On skieruje nasze kroki na drogę pokoju.

*

A potem wszystko się spełniło.

My dziś dobrze o tym wiemy.

*

To jest proroctwo dla świata.

To jest proroctwo dla mnie.

*

Tak jak wypełniło się w wielkiej historii ludzkości.

Tak może wypełnić się w mojej osobistej historii życia.

*

Maryja z Józefem, będą dziś szukać miejsca.

Wystarczy otworzyć drzwi, by narodził się Chrystus.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.