Wytrwajcie w Miłości – (J 15,9-11)

Czasem różnie się życie ułoży…

 


EWANGELIA (J 15,9-11)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

logo do teks


 

 

Jakie to ważne, aby wytrwać.

 

Czasem różnie się życie ułoży.

Nie zawsze łatwe jest środowisko.

Zakazany owoc zawładnie naszym życiem.

 

Jak wielu wtedy odchodzi.

Nie jeden winą obarczy Boga.

Ktoś pójdzie swoją drogą w nieznane.

 

Bóg rozumie, życiowe nasze drogi.

 

I wtedy, gdy jest trudno.

Wytrwaj.

 

I wtedy, gdy upadniesz.

Wytrwaj.

 

I wtedy, gdy wiele nie rozumiesz.

Wytrwaj.

 

„Wytrwajcie w miłości Mojej.”

Na końcu zawsze zwycięża miłość.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.