XXL – (Mt 20,20-28)

Prosto z mostu…


EWANGELIA  (Mt 20,20-28)

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: „Czego pragniesz?”
Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.
Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.


 

 

Wielkość.

I oczywiście nie o wzrost tu chodzi.

 

Bez wstępów i wyjaśnień.

Prosto z mostu.

 

Wielki jest ten, co służy.

Wielki jest ten, co dzieli się z innymi.

Wielki jest ten, co zapomina o sobie.

Wielki jest ten, kto trwa na modlitwie.

Wielki jest ten, kto idzie mimo braku sił.

Wielki jest ten, kto wybacza mimo ran zadanych.

Wielki jest ten, któremu nie przeszkadza ostatnie miejsce.

Wielki jest ten…

 

 

I jeszcze jedno, bardzo ważne.

Otaczaj się wielkimi, by być wielkim.

Niech twoje życie ma rozmiar XXL.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.