Z krzyżem i pod krzyżem

EWANGELIA – (J 19,25-27)
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Z krzyżem i pod krzyżem.

*

Maryja zostaję Matką wierzących.

Jan zostaje Jej synem.

*

Z krzyżem i pod krzyżem.

*

Maryja zostaje naszą Matką.

My stajemy się jej synem i córką.

*

Z krzyżem i pod krzyżem.

*

Tylko tam się to dokonuje.

Tylko tak się to dzieje.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.