Z wdzięcznością i dumą – (J 3,13-17)

Czasem nawet matka zapomni o tobie.

A Bóg?…

 


EWANGELIA (J 3,13-17)
Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

 

denews_logo


 

Kumpel zostawi cię samego.

Przyjaciel będzie się śmiał z ciebie.

Czasem, nawet matka zapomni o tobie.

 

A Bóg?

 

Bóg pokochał człowieka.

Bóg zakochał się w tobie.

Bóg oddał Syna, byś żył.

 

I dlatego:

 

Wywyższono Chrystusa.

Wywyższono na krzyżu.

Wywyższono dla ciebie.

 

A więc:

 

Krzyż, to znak zbawienia.

Krzyż, to znak miłości.

Krzyż, to znak, że Chrystus oddał za ciebie życie.

 

Noś krzyż.

Noś z dumą.

Noś z wdzięcznością.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.