Za i dla – (Mt 5,43-48)

Czas więc przypomnieć sobie…

 


EWANGELIA  (Mt 5,43-48)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził». A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.


 

 

Jedenasty dzień Wielkiego Postu.

 

Czas więc przypomnieć sobie, o co tu chodzi?

Czas więc przypomnieć sobie, dlaczego wychodzę na pustynię?

Czas więc przypomnieć sobie, dlaczego podjąłem wyrzeczenia?

 

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski.”

 

Wysoko mamy postawioną poprzeczkę.

Idziemy na krzyż, gdzie życie się oddaje.

Krzyż – nie ma doskonalszej miłości Boga i bliźniego.

 

Każdego dnia na nowo oddaję swoje życia za i dla…

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.