Zadanie i miejsce – (Mt 9,35-10,1.6-8)

To nie może się dobrze skończyć…

 


EWANGELIA (Mt 9,35-10,1.6-8)
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

 

denews_logo1


 

 

Matka ma dzieci.

Student ma uczelnię.

Uczeń ma szkołę.

Lekarz ma pacjenta.

Nauczyciel ma ucznia.

Ksiądz ma wiernych.

Żołnierz ma bronić.

Strażak ma gasić.

 

Każdy ma swoje żniwa.

Ma swoje zadanie i miejsce.

 

Gdy student zacznie leczyć.

Gdy lekarz zapomni o operacji.

Gdy nauczyciel zajmie się polityką.

Gdy matka zacznie ewangelizować.

Gdy ksiądz będzie gasił pożary.

 

To nie może się dobrze skończyć.

 

Prośmy Pana żniwa.

By dał każdemu zadanie.

By każdy, był tam, gdzie być powinien.

 

Bo tam.

Nigdzie indziej.

Jesteś potrzebny.

Jesteś niezbędny.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.