Zadanie – (Łk 9,1-6)

„Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób.

I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.”

@Glowimages 02A10P5Z.

Jezus zawołał Dwunastu i dał im zadanie do wykonania.

Jezus zawołał każdego z nas i dał nam zadanie do wykonania.

Jakie?

Nie ma co się doszukiwać nie wiadomo czego.

Pierwsze z brzegu.

Jesteś mężem, jesteś żoną – to zadanie, aż śmierć nie rozdzieli.

Jesteś rodzicem – to zadanie bez względu na to ile dzieci mają lat.

Wykonujesz jakiś zawód – to dziś zrób to co trzeba najlepiej jak potrafisz.

Jesteś kolegą, przyjacielem – to niech mogą oni na Ciebie zawsze liczyć.

Masz najbliższych, bez względu na to kto to jest – to mniej dla nich czas.

 

To takie proste, jasne oczywiste.

Mamy co robić w życiu.

Mamy zadanie.

Mamy swoją drogę do nieba.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.