Załóż dobre buty – (Łk 9,22-25)

Konkretna to wskazówka…


EWANGELIA  (Łk 9,22-25)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”


 

 

Szukasz wskazówki na Wielki Post?

Bardzo proszę.

Chrystus mówi:

 

„Jeśli kto chce iść za Mną,

Niech się zaprze samego siebie,

Niech co dnia weźmie krzyż swój,

I niech Mnie naśladuje.”

 

Gotowy plan.

Konkretna wskazówka.

 

Załóż dobre buty.

Bo to czterdzieści dni wędrówki.

 

Weź jeszcze troszkę wody.

Bo teraz to wędrówka przez pustynię.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.