Zasadnicza różnica – (Mk 16,9-15)

Mówić…


EWANGELIA (Mk 16,9-15)
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.


 

 

Maria Magdalena mówiła o Jezusie.

Ale jej nie słuchali.

 

Dwóch uczniów mówiło o Jezusie.

Ale im nie uwierzyli.

 

Jest różnica.

 

Mówić o Bogu.

A mówić w imię Boga.

 

Wierzyć w Boga.

A żyć w imię Boga.

 

Bo mówić w imię Boga.

To mówić z mocą Boga.

 

Bo żyć w imię Boga.

To zupełnie inna jakość życia.

 

A to jest różnica.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.