Zdrowy rozsądek Benedykta – (Mt 19,27-29)

Opat, mądrość duchową wykłada…


EWANGELIA – (Mt 19,27-29)
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.


 

 

Święty Benedykt, opat.

Na Monte Cassino klasztor zakłada.

 

Daje nam regułę monastyczną.

Mądrość duchową wykłada.

 

Roztropności i umiaru w niej uczy.

W modlitwie, pracy, wypoczynku.

 

Zdrowy rozsądek, zawsze jest w cenie.

Tak w życiu, jak i w duchowości.

 

Duchowości, która na Jezusie jest zbudowana.

Na Jezusie, na Imieniu, dla którego wszystko się zostawia.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.