Ze względu na – (J 13,16-20)

Każdy w życiu to zrobił…


EWANGELIA (J 13,16-20)

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz potrzeba, aby się wypełniło Pismo: «Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę». Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.


 

 

Oto znana nam filozofia życia.

„Ze względu na…”

 

Ze względu na to, że cię lubię.

Ze względu na to, że mi się naprzykrzasz.

Ze względu na to, że mnie tak pięknie prosisz.

Ze względu na to, że jesteś w trudnej sytuacji.

Ze względu na to, że prosił o to dla ciebie mój przyjaciel.

Ze względu na to, że polecił cię mój kolega, przyjmę cię do pracy.

Ze względu na to, że jesteś z mojego kraju, przyjmę cię pod mój dach.

Ze względu na to, że… wyciągam do ciebie swoją dłoń.

 

Każdy w swoim życiu zrobił coś dobrego, „ze względu na…”

Człowiek wiary, robi to wszystko i jeszcze więcej ze względu na Chrystusa.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.