Zjednoczenie – (Mk 3,13-19)

I jedno, i drugie…

EWANGELIA (Mk 3,13-19)
Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

 

denews_logo1


 

 

Chrystus wybrał dwunastu.

A oni powiedzieli Mu „tak”..

 

Gdy jesteś sam.

Myślisz jak singiel.

 

Gdy żenisz się i za mąż wychodzisz.

Zaczynasz mówić „my”.

 

Gdy przychodzą na świat wasze dzieci.

Pracujesz, trudzisz się i myślisz o nich.

 

Gdy na wezwanie Boga, odpowiesz „tak”.

Wczuwasz się w Jego myśli i pragnienia .

 

Od tej chwili, myślisz i działasz.

W zjednoczeniu z Bogiem.

 

Tak jak myślisz i działasz.

W zjednoczeniu ze swoją rodziną.

 

I jedno, i drugie.

To dobre zjednoczenie.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.