Znak Jonasza

EWANGELIA – (Mt 12, 38-42)
Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: „Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili; a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon”.

Znak Jonasza.

Trzy dni we wnętrznościach ryby.

*

Znak Jezusa.

Trzy dni w łonie ziemi.

*

A gdyby twoja mama zmartwychwstała.

A gdyby ktoś kogo kochasz powrócił stamtąd.

*

Jak potężny byłby to znak.

Ludzie, którzy by to widzieli nawracaliby się.

*

Ludzie, którzy o tym by słyszeli już niekoniecznie.

Musieliby uwierzyć, tak jak my w zmartwychwstanie Jezusa.

*

Chrystus zmartwychwstał.

I my zmartwychwstaniemy.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.