Żniwo wielkie, coraz większe – (Mt 9,32-37)

Potężna praca…


EWANGELIA (Mt 9,32-37)

Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu”.
Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”.
Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.
Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.


 

 

Żniwa wielkie.

Coraz więcej pracy.

 

Gdy rodzice nie przekażą wiary.

Gdy dziadkowie nawet odpuszczą.

 

Potężna praca będzie z ich dzieckiem i wnukiem.

Szkoły pokończył, najmądrzejszy jest ze wszystkich.

 

Tylko życie, jakoś „samo” się nie poukładało.

Pretensje do wszystkich, a najbardziej do Pana Boga.

 

Żniwo wielkie, coraz większe…

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.