Zobaczyć sercem – (J 7,40-53)

Jeśli wszyscy uważają, że już nic nie da się zrobić, to należy zawołać kogoś, kto o tym nie wie i on to zrobi.

 

Tak można streścić dzisiejszą Ewangelię.klawisz-seozowy

Oto uczeni w Piśmie i Faryzeusze.

Oni wszystko wiedzą.

Znają każde słowo Pism i każdy przepis prawa.

Orzekli: To nie możliwe aby prorok, Mesjasz, Zbawiciel powstał z Galilei.

 

Ale ludzie, którzy słuchali Chrystusa nie wiedzieli o tym.

Sercem przyjęli słowa Jezusa i zbawienie stało się udziałem ich domu.

,,Dobrze widzi się tylko sercem,,

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.