Źródło wolności – (Mt 14,1-12)

Lęk, strach to nie są dobre uczucia…

 


EWANGELIA (Mt 14,1-12)
W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada. żona brata jego, Filipa. Jan bowiem upomniał go: Nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę: Daj mi – rzekła – tu na misie głowę Jana Chrzciciela! Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc [kata] i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.


 

 

Wielu rzeczy bał się Herod.

Mocy cudotwórczej Jana Chrzciciela.

Ludu uważającego Jana za proroka.

Niezadowolenia współbiesiadników.

Złamania danej nieopatrznie przysięgi.

Żył w niewoli lęku i brnął w coraz większe zło.

 

Lęk, strach to nie są dobre uczucia.

A Bojaźń Boża to nie jest lęk czy strach.

 

Nie bój się w życiu stracić.

Nie będziesz się wtedy bał.

Nie popełnisz wtedy wielu błędów.

 

Niech zniknie strach z serca twego.

Niech zostanie Bojaźń Boża.

Źródło prawdziwej wolności.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.