Źródło wszystkiego – (Mk 7,14-23)

Lecz serce…

 


EWANGELIA (Mk 7,14-23)

Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: „I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala”. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
I mówił dalej: „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.


 

 

Serce to centrum zarządzania człowieka.

Owszem w mózgu dokonujesz obliczeń i analiz.

Lecz serce jest źródłem wszystkiego.

 

Uczyń swoje serce czystym.

A zbudujesz dobre relacje.

 

Uczyń swoje serce otwartym.

A nigdy nie będziesz sam.

 

Uczyń swoje serce mądrym.

A odróżnisz dobro od zła.

 

Tak jak człowiek codziennie bierze kąpiel.

Tak potrzeba by obmywał swoje serce w konfesjonale.

To w regularnej spowiedzi serce staje się czyste, otwarte i mądre.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.