Życie duchowe

EWANGELIA – (Łk 21,34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Każda skrajność jest zła.

*

Człowiek, może popaść w biedę.

Biedę, która nie ma co do garnka włożyć.

*

Ciężko wtedy myśleć o wzniosłej duchowości.

*

Człowiek, może żyć ponad stan.

Stan, który się obżera, opija i myśli o doczesności.

*

Ciężko wtedy myśleć o wzniosłej duchowości.

*

Jedna i druga skrajność.

Jedna i druga postawiona teza.

*

Ma swoje potwierdzenia w naukowych doświadczeniach.

*

Stąd słowa Chrystusa do każdego z nas, bez względu na życiową sytuację:

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie…”

By „(…) stanąć przed Synem Człowieczym,”

A to nic innego, jak nasze codzienne życie duchowe.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.