Życie ma swój czas – (Łk 6,20-26)

Biada wam…

 


EWANGELIA (Łk 6,20-26)
W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.


 

 

 

Człowiek przyzwyczaił się już do miłosierdzia.

Bóg jest tym, który wszystko wybacza.

A religia ma być miła i przyjemna.

 

A prawda jest taka.

 

Biada wam bogaczom, jeśli się nie dzielicie.

Biada wam, gdy was chwalą i popadłeś w pychę.

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, jeśli nie pocieszacie.

 

Bo życie ma swój czas.

 

A potem, odbierzemy swoją nagrodę.

Bądź błogosławiony już tu na ziemi.

Byś był błogosławiony, szczęśliwy w niebie.

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.