Życie na pokaz

Duchowość, tam jesteś najbardziej sobą…

EWANGELIA – (Łk 11, 37-41)


Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”.

Życie na pokaz.

Aprobata innych.

Oczekiwanie aplauzu.

Spełniamy wymogi świata.

Odgrywamy role społeczne.

Wybieramy zgodnie z poprawnością.

Tak zapominamy, kim jesteśmy.

Tak szukamy pewności siebie, w tym co zewnętrzne.

W przepisach, normach, ilości polubień.

Zadbaj o wnętrze, tam jesteś najbardziej kreatywny.

Zadbaj o duchowość, tam jesteś najbardziej sobą.

Zadbaj o realne relacje, tam jesteś bezpieczny.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.