Życie w dzierżawie – (Mk 12,1-12)

A jeśli uważasz inaczej…

 


 EWANGELIA (Mk 12,1-12)

Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych:
„Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego również zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali.
Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: «Uszanują mojego syna». Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: «To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo jego będzie nasze». I chwyciwszy go zabili i wyrzucili z winnicy.
Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym.
Nie czytaliście tych słów w Piśmie:
«Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych»?”
I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc Go i odeszli.


 

 

Dzierżawcy chętnie wzięli dzierżawę.

Teraz zbuntowali się przeciw właścicielowi.

 

Teraz oni chcą tu rządzić.

Swoje ustanawiać prawa.

 

Wzięli to, co do nich należało.

I to, co powinni zwrócić panu.

 

Dostaliśmy w dzierżawę świat.

Życie nasze, byśmy pracowali na dzierżawie.

 

Lecz my mieliśmy własny pomysł.

Poszliśmy za pożądliwością serca.

 

Papież senior, Benedykt XVI tak to ujmie:

„Chcemy posiadać świat i być panami własnego życia bez żadnych ograniczeń.

Bóg jest w tym przeszkodą.

Tam, gdzie człowiek czyni samego siebie jedynym władcą świata i panem samego siebie,

nie może być sprawiedliwości. Może tam panować jedynie samowola władzy i interesy.”

 

Życie nasze nie jest nasze.

Mamy je w dzierżawie.

 

A jeśli uważasz inaczej…

 

To dodaj chociaż jeden do swego życia,

gdy lekarz już rozłoży bezradnie ręce.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.