Żyje i ty żyj

EWANGELIA – (Łk 24, 35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

Małżeństwo pragnęło mieć dziecko.

Po latach starań udało się.

Potrafisz sobie wyobrazić ich radość.

*

Maturzysta chciał zostać lekarzem.

Czyta listę tych, co się dostali, jest!

Potrafisz wyobrazić sobie jego radość.

*

Mężczyzna miał rodzinę, ale nie miał pracy.

Kolejne CV, rozmowy, odmowy, w końcu się udało.

Potrafisz wyobrazić sobie jego radość.

*

Ubiczowany, ukrzyżowany, złożony do grobu.

Wszystko się skończyło, nadzieje prysnęły.

*

Pośród rozczarowania, rozterek i wątpliwości.

Staje Chrystus i pyta: „Macie tu coś do jedzenia”.

*

Zapłonęła iskra, nadzieja wróciła, On żyje.

Potrafisz sobie wyobrazić ich radość.

*

To znaczy, że nic się nie skończyło.

A wszystko dopiero się zaczęło.

*

Jezus żyje.

I ty żyj pełnią życia.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.