Ludzie Boga – DLACZEGO NIE TY? – DeNews – Czerwiec 2017

Foto Relacja i Słowo ze spotkania DeNews z dnia 03.06.2017


Dziś w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. W parafii Zesłania Ducha Świętego wołamy „Przyjdź Duchu Święty”.

Siostro moja bracie

Przez cały rok spotykaliśmy się z „Ludźmi Boga”. Byli pośród nich ludzie Starego Testamentu, Hiob, Noe. Byli pośród nich ludzie, którzy stali przy Jezusie Matka Boża, św. Józef, św. Maria Magdalena.  Byli pośród nich święci, Jacek, Matka Teresa, Joanna d’Darc, Byli wreszczcie ludzie, których Kościół nie wyniósł na ołtarze, ale bez wątpienia są dla nas przykładem pójścia za Chrystusem, za Jego nauką jak Agata Mróz. Czego nas uczyli. Hiob – uczy nas wiary, która trwa mimo i wbrew wielu sprawom. Mimo nieszczęść, niepowodzeń, klęsk. Nie tracę wiary, że Bóg jest, że jest dobry, że troszczy się o mnie, że rozumie więcej i widzi dalej niż ja. Hiob uczy nas, nadziei, która nigdy nie przestaje ufać Bogu. Noe – uczy nas, że choćby wszyscy żyli inaczej, choćby śmiali się przyjaciele, choćby najbliżsi odwracali się od nas ja trwam niewzruszony w wierze. Idę za Bogiem bo ze wszystkich tylko On ma słowa życia wiecznego. Św. Jacek – przypomni nam o pokorze, miłości i bym gromadził tylko to co jest mi niezbędne do życia. Maryja – uczy nas milczenia. Wyłącz telewizor, odłącz radio, wyloguj się z komputera. Zadbaj o ciszę, naucz się milczenia, i rozważaj w sercu swoim, tak prowadzi się życie duchowe. Św. Józef – przypomina nam, że do nieba albo wejdziesz z najbliższymi, mężem, żoną, dziećmi albo nie wejdziesz wcale. Przypomina nam, że jesteśmy odpowiedzialni za tych, którzy stanęli na drodze naszego życia. Matka Teresa – Wskazuje kierunek, byś nie zwątpił i drogi nie zgubił, gdy przyjdą ciemności wiary. Matka Teresa, nie od ubogich, ale od ciemności uczy nas by wytrwać do końca, nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że sam Bóg milczy. Agata Mróz – Dlaczego jest człowiekiem Boga? Odpowiedź jest prosta. Bo swoje życie postawiła na drugim miejscu. Walczyła o poczęte życie, które nosiła pod swoim serce. Uczy nas szacunku do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Maria Magdalena – przypomina nam bym przyjął przebaczenie Boga. I na Jego miłość odpowiedział miłością. A nie ze strachu wierzył i przestrzegał przykazań. Św. Joanna d’Arc – uczy nas męstwa nie w walce o swoje, ale męstwa w wyznawaniu wiary, w wierności Bogu. Uczy nas męstwa byśmy w codzienności odnosili zwycięstwa nad samym sobą.

Siostro moja bracie

Jesteśmy wezwani i ty, i ja do bycia człowiekiem Boga. Pytam? Kto ma nim być jeśli nie my? Kto ma byś światłem wiary, jeśli nie my wierzący? Kto ma być przykładem, jeśli nie my idący za Chrystusem? Kto ma mówić o Bogu, jeśli nie my zebrani przed Bogiem? I ty i ja jesteśmy wezwani do bycia człowiekiem Boga. Do bycia człowiekiem Boga dla tych, których spotykamy w naszej codzienności. Nie mów im, że Bóg ich kocha. Pokarz im, że ich kocha. Nie mówi im, że trzeba chodzić do kościoła. Przychodź do kościoła i w deszcz, i w mróz, i kiedy jesteś w podróży. Nie mów, że trzeba przestrzegać przykazań. Pokarz im jak się żyje zgodnie z nauką Chrystusa. A gdy upadniemy, bo upadniemy, bo jesteśmy słabi. To pokarz im, że u kratek konfesjonału przyjmuje się przebaczenie Boga i dalej na miłość Boga odpowiada się miłością.  Ludzie Boga, tacy jak my, a może nawet i słabsi od nas, oni nam pokazali, że jest to możliwe. Co więcej ludzie Boga są dookoła nas. Może i ty nim jesteś?

Dziś w Wigilię Zesłania Ducha Świętego wołamy „Przyjdź Duchu Święty”. Umocnij serca nasze. Oświeć nas Swoim Słowem. Dodaj męstwa i odwagi. Daj mądrość życia. Uczyń nas Ludźmi Boga. Amen.


 Dziękujemy za Waszą obecność 

i

Na kolejne spotkanie DeNews zapraszamy po wakacjach.


KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY OBEJRZEĆ GALERIĘ

Foto: Pan Michał Wyszomirski

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.