POTĘGA PRAWDY – Czy Duch Święty należy do Trójcy? – maj 2018

Foto Relacja i Słowo ze spotkania DeNews z dnia 19.05.2018


Dziś w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego o kogo zapytać, jeśli właśnie nie o Ducha Świętego.

Siostro moja bracie

I w tej kwestii postawiono zarzut Kościołowi. Brzmi on: W 381 roku, do obowiązującej dotychczas „Dwójcy Świętej” cesarz Teodozjusz dołączył trzecią osobę, tzw. Ducha Świętego. Działo się to na soborze w Konstantynopolu.

Tu trzeba powiedzieć sobie od razu, to oczywista nieprawda. Po pierwsze. Cesarz Teodozjusz nie brał (poza uroczystością otwarcia) udziału w soborze, nie przysłał nawet swoich przedstawicieli, aby pozostawić pełną swobodę biskupom, którzy tam dyskutowali. Po drugie. Sobór faktycznie wydał orzeczenie na temat Ducha Świętego. Nie wydał go jednak po to, aby coś „dołączyć” do nauki, czy wymyślić coś nowego. Wręcz przeciwnie, przeciwstawił się nowinkom ariańskim i homojuzjańskim, jak również potwierdzić orzeczenia Synodu Aleksandryjskiego i wykładnię Symbolu nicejskiego. Po trzecie. Osoba Ducha Świętego w Trójcy Świętej jest obecna w Nowym Testamencie. Oto przykłady i to z całą pewnością nie wszystkie:

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (Mt 28,11)

Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: „Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do działa, do którego ich powołałem. (Dz. 13,2)

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne – przeczytamy w Dziejach Apostolskich (Dz. 15,28)

Po czwarte, prawda o Duchu Świętym występuje już w pismach z pierwszych wieków, co przeczy tezie jakoby wprowadzono je dopiero w 381 roku. Oto przykłady:

Chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w wodzie żywej. (Didache, ok. 90 roku)

Poznają Pana wszystkich rzeczy Stwórcę w Synu Jednorodzonym i Duchu Świętym. (Arystydes ok. 140 roku, Apologia).

Modlili się przynajmniej trzy razy dziennie jako dłużnicy wobec Trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. (Tertulian ur. 155 roku, O modlitwie).

I ostatni cytat z orzeczenia Synodu w Arles z 314 roku. Jeżeli ktoś, porzucając herezję, wraca do Kościoła, należy go zapytać o symbol wiary. Gdy się sprawdzi, że został ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego wystarczy nałożyć nań ręce, by otrzymał Ducha Świętego. Gdy zaś na pytanie nie odpowie wyznaniem Trójcy Świętej – powinien być ochrzczony.

Siostro moja bracie

Tak oto widzimy, że nikt nie wymyślił Ducha Świętego. Nikt Go nie dołączył na siłę do Trójcy Świętej. Mamy potwierdzenie Jego istnienia w Piśmie Świętym i w pismach pozabiblijnych, co jasno pokazuje, że był obecny już od początku w życiu apostołów, uczniów, chrześcijan. Dziś razem z nimi, całym Kościołem wołamy „Przyjdź Duchu Święty i napełnij nas Swoim światłem”. Byśmy lepiej Ciebie poznali, pokochali i przyjęli. I nie sami, lecz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego budowali swoją codzienność.


Podobno, jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów.

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY OBEJRZEĆ GALERIĘ

Foto: Pan Michał Wyszomirski

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.