POTĘGA PRAWDY – Serce czy Rozum – Co wybiera chrześcijaństwo? – Kwiecień 2018

Foto Relacja i Słowo ze spotkania DeNews z dnia 14.04.2018


Chrześcijaństwo, katolicyzm, nasza wiara nie sprzeciwia się rozumowi. By o tym się przekonać sięgnijmy do Księgi, która określa, opisuje, kreuje naszą wiarę, a więc do Nowego Testamentu. Czytamy:

Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego (1 J 5,20a).

Rozum jest niezbędny, by poznać Boga, by wejść z Nim w głęboką prawdziwą relację. Rozum jest niezbędny, by szukać prawdy, która zawsze prowadzi do Chrystusa. Czasami, Pismo Święte przestrzega przed pewnymi formami pychy wypływającej z pozornej wiedzy:

A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. (Rz 1,28)

Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. (Kol 2,8)

Bez rozumu, bez logicznego myślenia, bez prawdziwej wiedzy schodzimy na manowce życia i wiary. W drugim więc liście do Tymoteusza przeczytamy słowa, które są wezwaniem do trzeźwego osądu:

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, trzeźwego myślenia. (2 Tm 1,7)

Siostro moja bracie

A może, nieustannie podnoszone zarzuty rzekomej niechęci chrześcijaństwa do rozumu biorą się z ciągłego podkreślania w Piśmie Świętym konieczności „słuchania serca”? Jak to więc jest z tym sercem? Nieporozumienie bierze się z niezrozumienia słowa „serce” w Nowym Testamencie. Ludzie zachodu, my współcześni mieszkańcy tej części świata uważamy, że serce odpowiada za uczucia, które czak często zaprzeczają rozumowi, zdrowej logice myślenia. Natomiast Semici, w czasach Jezusa myśleli sercem, czuli zaś nerkami. Dlatego też Jeremiasz, gdy chciał powiedzieć, że Jezus opiekuje się uczuciami i rozumem człowieka napisał:

Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce (Jr 20,12a)

Księga Przysłów używa wiec zwrotu „serce rozumne” (Prz18,15) – to takie nasze współczesne powiedzenie „mądra głowa”. Salomon otrzymał „serce mądre”, (1Krl 3,12), a Kochelet mówi nawet, że serce „pamięta” (Koh 8,5). Jeżeli Izraelita mówi o przyjęciu czegoś całym swoim sercem, to mówi o przyjęciu całym sobą, ze szczególnym uwzględnieniem rozumu.

Siostro moja bracie

Rozum i serce, gdy zestawiamy te dwa słowa musimy pamiętać, że starożytni Żydzi i wcześni chrześcijanie przypisywali sercu te same funkcje, jakie dziś kojarzymy z mózgiem. Na koniec warto zapamiętać sobie te słowa wielkiego uczonego, Ludwika Pasteur: Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.


Podobno, jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów.

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY OBEJRZEĆ GALERIĘ

Foto: Pan Michał Wyszomirski

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.