SOLI DEO 10 z 1000 – Prawo zapisane w sercu – 30.05.2020

Foto Relacja i Słowo ze spotkania DeNews z dnia 30.05.2020


„Ludzie postanowili, że Boga nie ma. On jednak nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał.” Ostatnie to słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w naszym DeNews-owym cyklu 10 z 1000. Dziesięć myśli Kardynała Tysiąclecia. A dziś również trwamy w naszym wieczerniku oczekując Zesłania Ducha Świętego.

Siostro moja bracie

Człowiek układa przepisy i paragrafy. Głosuje na uchwałami i zarządzeniami. Wyznaczają one ścieżki naszego życia i porządkują relacje we współczesnym świecie. W większości są dobre i służą człowiekowi. Czasem jednak, interes wygrywa z logiką i mamy takie kwiatki jak: W Wielkiej Brytanii jest zakaz umierania w budynku parlamentu. W Unii marchewka to owoc a ślimak to ryba. Takich przykładów można na całym świecie mnożyć bez liku. Tylko jakość życie nie chce się nagiąć do tych przepisów. I nikt nic nie zrobi, gdy trzeba będzie odejść z tego świata nawet w budynku brytyjskiego parlamentu. I jakoś ślimak nie chce się posłuchać i stać się rybą, a marchewka owocem. Sprawa jest poważniejsza, gdy zajrzymy w serce swoje. Tam w każdego z nas, czy jesteś wierzący czy nie wierzący, czy jesteś z tej czy innej kultury, czy urodziłeś się pod ciepłą czy zimną szerokością geograficzną, w każdego z nas jest wpisane prawo, odwieczne prawo Boga. Świat dziś będzie je nazywał prawem naturalnym. Imanuel Kant „Krytykę praktycznego rozumu” zakończy słowami: „Dwie rzeczy napełniają moje serce wciąż nowym i wciąż rosnącym podziwem i szacunkiem im częściej i trwalej zastanawiam się nad nimi: Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”. To prawo dał nam Bóg. I nic, nie jest w stanie zmienić tego prawa. Żadne przepisy i paragrafy, ustawy i zarządzenia. Żadne parlamenty nie przegłosują, zmiany w sercu twoim, zmiany tego prawa, które Bóg wyrył w człowieku. Możemy oczywiście uchwalać przepisy przeciwko temu prawu. Lecz to prawo się do nich nie dostosuje. To my ludzie, głosujący, ustanawiający prawa mamy nasze przepisy, uchwały dostosować do Bożego prawa, naturalnego prawa. Tak jak ślimak nie stanie się rybą, bo ktoś tak napisał w przepisach, tak prawo nie zmieni się w sercu naszym, bo ktoś tak sobie zażyczył. Tak podpowiada logika, tak podpowiada dobroć, by wsłuchiwać się w Boże zamysły, wsłuchiwać się w naturę, wsłuchiwać się w człowieka i do nich dostosowywać prawo, a nie łamać Boże prawo, a nie łamać prawa natury, a nie łamać serce człowieka, by dostosować do absurdalnych przepisów.

Siostro moja bracie

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, po drugiej wojnie światowej uznał za winnych i skazał zbrodniarzy wojennych, mimo że działali zgodnie z obowiązującym prawem ustanowionym przez człowieka w Niemczech i na okupowanych terenach. Dlaczego? Uznano bowiem, że złamali prawo naturalne, które jest wpisane w serce każdego człowieka. Uznano bowiem, że złamano prawo, które obowiązuje każdego człowieka na ziemi. Uznano bowiem, że to prawo, które jest w tobie, a które tak bardzo zadziwiało i budziło szacunek u Kanta, jest prawem najważniejszym, jest prawem ponad wszystkimi prawami, jest prawem, do którego wszystkie prawa ustanawiane przez człowieka muszą się dostosować.

Siostro moja bracie

Dziś Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Bóg udziela nam Swojego Ducha. A jest to Duch Prawdy, który mówi nam jak jest. A jest to Duch Miłości, który uczy nas kochać. A jest to Duch Mądrości, który pokazuje, jak żyć. Ten Duch, Duch Święty pozwala nam wsłuchać się w serce swoje i usłyszeć Boga, który wraz ze Swoim prawem jest wpisany w serce nasze. Amen.


Podobno, jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów.

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, ABY OBEJRZEĆ GALERIĘ

Foto: Michał Wyszomirski


ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.